Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

Ob-1952/19, Stran 844
Svet zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške, Ob Suhi 11a, Ravne na Koroškem, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitvami), 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške (Uradni list RS, št. 30/02) ter na podlagi 19. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške, objavlja prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
javnega zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje oziroma ima:
– univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih,
– organizacijske sposobnosti.
K prijavi mora priložiti:
– fotokopijo diplome,
– življenjepis,
– opis oziroma navedbo delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih,
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– potrdilo iz kazenskih evidenc o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Predviden začetek dela bo 15. 7. 2019. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja mandata.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveno reševalni center Koroške, Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Prijava za razpis direktorja«.
Kandidati bodo obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti