Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

N 24/2018 Os-1637/19, Stran 589
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil na predlog Aleša Korez, Kamna gorca 8, Podplat, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane Ane Veber, roj. Tadina, roj. 22. 7. 1860, nazadnje stanujoče Podplat 11, Podplat, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Center za socialno delo Celje, Enota Šmarje pri Jelšah, za mrtvo.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), sodišče poziva pogrešano, oziroma vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to v roku treh mesece po objavi tega oklica, sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po poteku tega roka, pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 2. 2019