Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

D 161/2017 Os-1253/19, Stran 589
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Dizdarević Tomu, rojenem 21. 12. 1957, nazadnje stalno stanujočem Žibernik 29, Rogaška Slatina, umrlem dne 7. 5. 2017, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 31. 8. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Dizdarević Tomu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem Dizdarević Tomu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Dizdarević Tomu se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 31. 8. 2018