Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

D 186/1961 Os-1642/19, Stran 589
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Ivani Ščuka, roj. Merkuža, roj. 30. 10. 1886, stalno stanujoča na naslovu Tomačevica 25 (stara h. št. 27), p. Komen, ki je umrla dne 11. 7. 1961.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih po zgoraj navedenem zapustniku, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, še posebej dediče po pokojni zapustnikovi hčerki Kobau Rozini, roj. 1904, Water st. 29, Cabramatta N.S.W., Avstralija, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 3. 2019