Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

D 151/2018 Os-1564/19, Stran 589
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Antonu Štolfi, sinu pokojnega Antona, Salež 9, Italija, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom tukajšnjega sodišča z dne 7. novembra 2017, opr. št. N 73/2016 in se je kot datum njegove smrti določil 5. 2. 1930.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 3. 2019