Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

D 23/2018 Os-1312/19, Stran 588
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Frančiški Maglica, hčerki Antona, roj. 16. 12. 1923, Golac 35, 6243 Obrov, z zadnjim znanim bivališčem v Avstraliji, sedaj neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo na podlagi sklepa naslovnega sodišča, opr. št. N 5/2017 in se je kot datum njene smrti določil 17. 12. 1993, v zemljiški knjigi je vpisana kot Frančiška Maglica, roj. Maglica, Golac 35, 6243 Obrov.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018