Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

D 566/2016 Os-1561/19, Stran 588
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 11. 4. 1955 umrlem Stepančič Janezu, pok. Ivana, roj. 10. 6. 1872, z zadnjim stalnim prebivališčem Temnica 36, Kostanjevica na Krasu.
Kot zakoniti dedinji po zapustniku bi prišli v poštev tudi Vojnik Angela in Stepančič Milka, katerih prebivališče ni znano oziroma njuni potomci, ki sodišču niso znani. Kot zakonita dediča bi za dedovanje prišla v poštev tudi Derman Angel, roj. 9. 10. 1962 in Derman Mariela, roj. 27. 2. 1968, katerih prebivališče sodišču tudi ni znano.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju, Derman Angelu in Derman Marieli pa postavilo skrbnika in odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo, v skladu z določbami Zakona o dedovanju in predlogi skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 2. 2019