Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

IV D 2401/2018 Os-1556/19, Stran 587
V zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Sperlingu, rojenem 11. 1. 1923, umrlem 14. 7. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Scopolijeva ulica 19, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik je dne 11. 11. 1993 napravil lastnoročno oporoko, s katero je z vsem svojim premoženjem oporočno razpolagal v korist Barbre Gerden.
Zapustnik je bil ob smrti vdovec in brez potomcev. Bil je edini potomec svojih staršev, ki so umrli pred njim.
Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2019