Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

D 320/2016 Os-1560/19, Stran 587
Zapuščinska zadeva; po pok. Antoniji Miklavčič, hčeri Josipa, poročeni Rožac, z zadnjim znanim prebivališčem Rakitovec 3, Podgorje, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom tukajšnjega sodišča opr. št. N 41/2015 z dne 13. 5. 2016 in določenim datumom smrti 20. 9. 1988.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 3. 2019