Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

D 749/2017 Os-1197/19, Stran 587
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Nini Meklav, hčerki Vincenca, brez poklica, rojeni 3. 4. 1994, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli 2. 10. 2017, nazadnje stanujoči Kosova ulica 3, Celje.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustničinih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V skladu z določbami 142.a člena in 142.b člena Zakona o dedovanju sodišče opozarja, da bo v primeru, če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2019