Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

D 108/2017 Os-1268/19, Stran 586
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini sta pod opravilno številko D 108/2017 v teku zapuščinska postopka po pokojnih bratih, in sicer:
a.) po dne 14. 2. 1998 umrlem Škerjanc Valterju Petru, roj. 13. 2. 1928, otroku pok. Evgena Škerjanca in pok. Judite Marije Škerjanc, roj. Kovač, neznanega prebivališča;
b.) po dne 3. 11. 2005 umrlem Kovač Evgenu, roj. 2. 11. 1935 v Trstu, krščenemu kot Eugenijo Enrico Maria Skerjanc, otroku pok. Evgena Škerjanca in pok. Judite Marije Škerjanc, roj. Kovač, neznanega prebivališča.
Zapuščina obeh zapustnikov je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.
Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih.
Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave tega oklica:
– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev in
– vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 2. 2019