Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

D 216/2016 Os-1262/19, Stran 586
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 10. 1. 1908 umrlem Birsa Mihaelu, rojenem 8. 12. 1849, Kodrovi 70.
Kot dedinja I. dednega reda bi prišla v poštev tudi zapustnikova hčerka Matilda Birsa, ki je odšla v Ameriko oziroma njeni potomci, o katerih pa sodišče nima podatkov.
Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 2. 2019