Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

IV D 211/2001 Os-1269/19, Stran 586
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici – vodji oddelka Nadji Podobnik Oblak v zapuščinski zadevi po pok. Justini Tomšič, roj. Dolenc, hči Franca, rojena 8. 4. 1909, umrla 20. 12. 2000, nazadnje stanujoča Streliška ulica 37A, Ljubljana, državljanska Republike Slovenije, sklenilo, da se dedinji Lindi Jacobson (Jakobson) na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, odvetnico Branko Snoj, Linhartova cesta 13, Ljubljana, ker navedena dedinja živi v tujini oziroma je njeno prebivališče neznano, nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji in se ji vročitev ni mogla opraviti.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano dedinjo zastopala od dneva postavitve pa vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2018