Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

N 161/2018 Os-1502/19, Stran 586
V nepravdnem postopku predlagateljice Jožice Plavčak, sta. Borštnikova 126, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca KRS, kabelsko razdelilni sistem Tabor d.d., Kardeljeva 70, Maribor, zaradi amortizacije listin, in sicer je predlagateljica vložila predlog za amortizacijo naslednjih listin: 3 navadne imenske delnice – kosovne KRS Tabor d.d., ki glasijo na ime Jožica Plavčak, Borštnikova 126, Maribor, roj. 9. 2. 1951. Delnice so bile izdane 11. 11. 1992 v Mariboru (reg. 11. 3. 1993, št. reg. vložka 10779800) z naslednjimi apoeni od A-0014246 do A-0014248.
Sodišče poziva vse morebitne upravičence iz zgoraj navedenih listin, da se sodišču priglasijo v roku 60 dni od objave tega oklica in v tem roku ugovarjajo zoper predlog za razveljavitev ter listine predložijo sodišču.
Če listine v roku 60 dni od objave tega oklica ne bodo predložene sodišču, bo sodišče listine razveljavilo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2019