Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Št. 60402-2/2019-1 Ob-1676/19, Stran 580
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Potniški promet, d.o.o. vabi k nakupu premičnin: odpadno železo, aluminij in baker.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija nahajanja in razreza odpadnega materiala:
– SŽ – VIT, d.o.o., Zaloška 217, Ljubljana (EMV 311 315 221-222), SŽ – VIT, d.o.o., Kurilniška 8, 2000 Maribor (DMV 813 814 114), SŽ – Železniška postaja Maribor, Partizanska cesta 50, 2000 Maribor (potniški vagoni).
Predmet prodaje obsega:
– cca 444 t odpadnega železa, cca 7,54 t odpadnega aluminija, cca 8,06 t odpadnega bakra.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– 79.920,00 EUR brez DDV za odpadno železo, 5.428,80 EUR brez DDV za odpadni aluminij in 7.898,80 EUR za odpadni baker.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 93.247,60 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 3. 4. 2019 ob 11. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 22. 3. 2019 na spletni povezavi: http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala.
SŽ – Potniški promet, d.o.o.