Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Št. 110-5/2018 Ob-1707/19, Stran 571
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) razpisuje
eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika 
na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu
Kandidacijski pogoji:
Za kandidatko ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu (v nadaljevanju: Splošno sodišče) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo, ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico ali sodnika ustavnega sodišča.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).
V skladu z jezikovnimi pravili Splošnega sodišča se sodnice in sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem jeziku, zato ima prednost kandidatka ali kandidat z znanjem francoskega jezika.
V skladu z Uvodno izjavo (11) Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422 je pomembno zagotoviti, da bosta na Splošnem sodišču uravnoteženo zastopana oba spola.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, z obveznim pripisom: »Za razpis št. 110-5/2018«.
Prijave je potrebno vložiti v 30 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu ter seznam objavljenih del.
Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba priložiti v slovenskem in francoskem ali angleškem jeziku, pri čemer je potrebno življenjepis posredovati na elektronski naslov ministrstva (gp.mp@gov.si) v elektronski Word obliki.
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije bo Ministrstvo za pravosodje na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo predpisani obrazec življenjepisa v francoskem in angleškem jeziku.
Ministrstvo za pravosodje