Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

Ob-1370/19, Stran 310
Svet zavoda Osnovne šole Kašelj na podlagi sklepa, sprejetega na 2. seji, dne 10. 1. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 in 25/17 – ZVaj). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni), kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program vodenja zavoda za razpisano mandatno obdobje pošljite v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet OŠ Kašelj, Kašeljska c. 119a, 1260 Ljubljana Polje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Na razpisano mesto ravnatelja se lahko prijavi in je imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Kašelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti