Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

Št. 110-3/2019/2 Ob-1365/19, Stran 310
Svet zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice, na podlagi sklepa št. 1/3 z dne 5. 2. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. us: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2019. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazilo o izobrazbi, o nazivu, o opravljenem strokovnem izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda za mandatno obdobje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku, pošljite s priporočeno pošiljko v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat lahko priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti