Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

Št. 430-5/2019 O401 Ob-1366/19, Stran 299
Občina Krško objavlja v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2019 (Uradni list RS, št. 8/19), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – UPB) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09)
javni razpis 
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2019
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2019.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 8.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, na PP-5005.
4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene storitve na mačko in 50,00 EUR bruto cene na psa. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.
5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Krško,
– da imajo v lasti do 5 odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko,
– da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali, in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2019 do porabe sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,
– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.
7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Občine Krško ali internetni strani občine. Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci.
8. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti