Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

IV P 554/2018 Os-3337/18, Stran 262
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici dr. Jasni Murgel, v pravdni zadevi tožeče stranke Gorazda Koletnik, Spodnja Korena 28a, Zgornja Korena, ki ga zastopa Mihaela Klačinski, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko: 1. Ćirić Ninoslav, neznanega naslova v tujini, 2. Simona Zidanšek, Spodnja Korena 28a, Zgornja Korena, 3. mld. Mark Koletnik, Spodnja Korena 28a, Zgornja Korena, ki ga zastopa zakonita zastopnica – mati Simona Zidanšek, zaradi izpodbijanja in ugotovitve očetovstva, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
Prvo toženi stranki Ćirić Ninoslavu se v pravdni zadevi opr. št. IV P 554/2018 kot začasna zastopnica postavi odvetnica Tatjana Poslek Godec, Partizanska ulica 8, Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala prvo toženo stranko, dokler prvo tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2018

AAA Zlata odličnost