Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

I 102/2014 Os-1201/19, Stran 262
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska 21, Ljubljana, zoper dolžnika Martina Žnidaršič, EMŠO 0212971500627, zaradi izterjave 2.693,26 EUR s pp, dne 22. 1. 2019 postavilo začasnega zastopnika neznano kje bivajočemu dolžniku Martinu Žnidaršiču.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal neznano kje bivajočega dolžnika Martina Žnidaršiča vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 1. 2019

AAA Zlata odličnost