Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

Št. 02110-1/2019 Ob-1272/19, Stran 261
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Meteju Batiču, Gradišče, Ajdovščina, Kristini Batič, Gradišče, Ajdovščina, Jožefu Postelju, Ajdovščina, Francu Luliku, Ajdovščina, Ludviku Curku, Ajdovščina, Ivanu Furlanu, Ajdovščina, Alojziju Vodopivcu, Ajdovščina in Štefanu Batiču, Gradišče, Ajdovščina, lastnikih parcel 1002/34, 1002/46 k.o. 2381 Lokavec, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na enotnem državnem potralu e-uprave, ter vstopijo v postopek ureditve meje med parcelama 1002/34, 1002/46 in parcelo 1002/37 k.o. 2381 Lokavec.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica 
dne 29. 1. 2019

AAA Zlata odličnost