Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

Št. 35100-1/2016 Ob-1330/19, Stran 255
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, je na svoji 50. redni seji dne 4. 2. 2019 sprejel
spremembe in dopolnitve 
programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/16 z dne 10. 6. 2016 in št. 88/16 z dne 22. 12. 2016, tako da se ta spremeni, in sicer:
Besedilo 6. točke v poglavju I. Skupna določila, v Preglednici 1 in Preglednici 2 se spremeni in se sedaj glasi:
»Preglednica 1: Primerne vrednosti GOI del brez DDV
Primerna vrednost GOI del brez DDV 
(GOI objekt** in GOI parkirno mesto***) 
energijski kazalnik od 25 do 35 kW/hm2a – razred B2
Vrednost je enotna za celotno področje Republike Slovenije
novogradnja/objekt **
do največ 980 EUR/m² stanovanjske površine*
rekonstrukcija/objekt**
do največ 870 EUR/m² stanovanjske površine*
parkirno mesto (PM)***
do največ 7.700 EUR/PM
Preglednica 2: Primerne cene nakupa javnih najemnih stanovanj in pripadajočih parkirnih mest brez DDV
Nakup
Primerna cena v EUR/m² stanovanjske površine*
oziroma EUR/parkirno mesto***
Ljubljana
okolica Ljubljane****
obalne občine****
ostale mestne občine
druge občine
Stanovanja
do 1.610
do 1.320
do 1.490
do 1.320
do 1.210
(PM)
do največ 9.350 EUR/PM
« 
Besedilo programa se dopolni tako, da se doda VI. poglavje, ki se glasi:
»VI. Prehodna določba
Spremembe in dopolnitve Programa, sprejete dne 4. 2. 2019, začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za vloge prosilcev, ki še niso bile obravnavane na seji Nadzornega sveta SSRS, veljajo nove primerne vrednosti GOI del in nakupa javnih najemnih stanovanj ter parkirnih mest znotraj objektov, razvidne iz Preglednice 1 in Preglednice 2.«
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad 

AAA Zlata odličnost