Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

Ob-1270/19, Stran 253
Svet javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica na podlagi 12. in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica (Uradni list RS, št. 32/04) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
Javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu,
– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela.
Direktorja se imenuje s 1. 6. 2019, izbrani kandidat je imenovan za 5 let.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in kratkim življenjepisom pošljite s priporočeno pošto v 8 dneh po objavi na naslov: Svet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica, s pripisom »Za razpis – direktor«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica 

AAA Zlata odličnost