Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

D 399/2017 Os-1090/19, Stran 187
Preklic 
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Majdi Šali, roj. 1. 5. 1943 in umrla 14. 8. 2017, nazadnje stanujoča Stara cesta 156, Straža, izdaja naslednji preklic oklica, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 72/18 dne 16. 11. 2018, z naslednjo vsebino:
»Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznosti lahko upnik pridobijo pri zapuščinskem sodišču.«
Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 11. 1. 2019 

AAA Zlata odličnost