Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

IV D 915/2018 Os-3015/18, Stran 184
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Nadji Podobnik Oblak, v zapuščinski zadevi pok. Ivana Zver, sin Štefana Zvera, rojen 17. 7. 1944, umrl 14. 2. 2018, nazadnje stanujoč na naslovu Prištinska ulica 1, Ljubljana, državljan Republike Slovenije, sklenilo, da se dedinji Vesni Zver na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Andreja Simoniča, Poljanski nasip 8, Ljubljana, ker je navedena dedinja neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano dedinjo zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. 10. 2018 

AAA Zlata odličnost