Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

Št. 3310-42/2018/4 Ob-1261/19, Stran 173
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo in dopolnitev 
10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 
1. V 10. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v podpoglavju 4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis:
– črta podtočka c) 4. točke;
– v podtočki g) 4. točke besedilo »2017 znašala 9.659,52« nadomesti z besedilom »2018 znašala 10.113,48«.
2. V podpoglavju 4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, se na koncu 1. točke doda nov stavek, ki se glasi:
»Letna minimalna plača na zaposlenega v Republiki Sloveniji je v letu 2017 znašala 9.659,52 eurov.«.
3. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost