Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

N 30/2018 Os-1044/19, Stran 98
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper – Capodistria, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Parma, rojstni podatki niso znani, neznanega prebivališča, ki ga po odločbi Centra za socialno delo Izola, št. 1221-35/2018 z dne 19. 9. 2018, zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Izola (sedaj: Center za socialno delo južna Primorska), postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanem Ivanu Parmi je znano zgolj to, da o njem v zadnjih petih letih ni nobenega poročila ter kot izhaja iz zgodovinskega zemljiškoknjižnega izpiska na dan 30. 4. 2011 je nasprotni udeleženec Ivan Parma bil kot solastnik nepremičnine s parc. št. 3057/4 k.o. Malija do ene polovice vknjižen na podlagi poizvedovalnega zapisnika, št. Rz 41/98-340. Iz zapisnika, sestavljenega v postopku nove zemljiške knjige, dne 4. 11. 1998 izhaja, da je nasprotni udeleženec solastnik predmetne nepremičnine do 1/2 celote, stanujoč v Izoli. Iz fotokopije zgodovinske zemljiške knjige, pred nastavitvijo zemljiške izhaja, da je bil nasprotni udeleženec vpisan v zemljiško knjigo kot mladoleten leta 1933, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 23. 4. 1932 po pokojnem Giuseppeju Parma (vložen v dn. št. 16/33), in sicer kot Giovanni Parma.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 12. 2018

AAA Zlata odličnost