Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

N 28/2018 Os-1042/19, Stran 98
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper – Capodistria, zoper nasprotno udeleženko Ido Manzin (roj. Furian), rojstni podatki niso znani, neznanega prebivališča, ki jo po odločbi Centra za socialno delo Izola, št. 1221-38/2018 z dne 18. 9. 2018, zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Izola (sedaj: Center za socialno delo južna Primorska), postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešani Idi Manzin (roj. Furian) je znano zgolj to, da o njej v zadnjih petih letih ni nobenega poročila ter kot izhaja iz zgodovinskega zemljiškoknjižnega izpiska na dan 30. 4. 2011, je nasprotna udeleženka Ida Manzin bila kot solastnica nepremičnin s parc. št. 1561/2 in 1562/2, obe k.o. Malija, do ene polovice, vknjižena na podlagi poizvedovalnega zapisnika, št. Rz 41/98-136. Iz zapisnika, sestavljenega v postopku nastavitve nove zemljiške knjige dne 26. 11. 1998 izhaja, da je nasprotna udeleženka solastnica nepremičnin s parc. št. 1561/2 in 1562/2 do ene polovice celote in da je iz Izole. Iz fotokopije zgodovinske zemljiške knjige, pred nastavitvijo zemljiške izhaja, da je bila nasprotna udeleženka vpisana leta 1911 (Dn 149/11), kot Manzin Ida, rojena Furian, od Antona, kot mladoletna.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 12. 2018

AAA Zlata odličnost