Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

N 27/2018 Os-1041/19, Stran 97
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper – Capodistria, zoper nasprotno udeleženko Henriko (Enrico) Lavrinsič, rojstni podatki niso znani, neznanega prebivališča, ki jo po odločbi Centra za socialno delo Izola, št. 1221-36/2018 z dne 18. 9. 2018, zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Izola (sedaj: Center za socialno delo južna Primorska), postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešani Henriki (Enrici) Lavrinsič je znano zgolj to, da o njej v zadnjih petih letih ni nobenega poročila ter kot izhaja iz zgodovinskega zemljiškoknjižnega izpiska na dan 30. 4. 2011, je nasprotna udeleženka Henrika (Enrica) Lavrinsič bila kot solastnica nepremičnin s parc. št. 1561/2 in 1562/2, obe k.o. Malija, do ene polovice, vknjižena na podlagi poizvedovalnega zapisnika, št. Rz 41/98-136. Iz zapisnika, sestavljenega v postopku nastavitve nove zemljiške knjige dne 26. 11. 1998 izhaja, da je nasprotna udeleženka solastnica nepremičnin s parc. št. 1561/2 in 1562/2 do ene polovice celote in da je neznanega naslova. Iz fotokopije zgodovinske zemljiške knjige, pred nastavitvijo zemljiške izhaja, da je bila nasprotna udeleženka (vpisana kot Lauzunich Enrica, rojena Furian, od Antona, kot mladoletna) vpisana leta 1911 (Dn 149/11).
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 12. 2018

AAA Zlata odličnost