Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

D 74/2016 Os-3397/18, Stran 96
V zapuščinski zadevi po pok. Frančiški Jelušič (v zemljiški knjigi vpisana s priimkom Alušič), rojeni Maslič, roj. 20. 10. 1894, umrli 11. 8. 1956, z zadnjim bivališčem Slope 28, Kozina, sodišče izdaja oklic neznanim dedičem.
Zapustnica ni napravila oporoke, bila je poročena z Marjanom Jelušičem in bila je brez otrok. Po znanih podatkih je imela sorojence: Ivan Maslič, Franc Maslič, Karolina Maslič, Rudolf Maslič, Marija Maslič, Jožef Maslič, Alojzij Maslič in Anton Maslič.
Sodišču niso znani podatki o vseh zap. sorojencih oziroma njihovih dedičih, zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 12. 2018

AAA Zlata odličnost