Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

D 378/2016 Os-3396/18, Stran 96
V zapuščinski zadevi po pok. Karolini Maslič, rojeni Maslič, roj. 5. 2. 1890, kot datum smrti je bil določen dan 6. 2. 1965, po sklepu tega sodišča, opr. št. N 11/2016 z dne 13. 9. 2016, neznanega bivališča nekje v Ameriki, sodišče izdaja oklic neznanim dedičem.
O zapustnici je znano le, da je imela naslednje sorojence: Ivan Maslič, Franc Maslič, Rudolf Maslič, Frančiška Maslič, Marija Maslič, Jožef Maslič, Alojzij Maslič in Anton Maslič. Po imenovanih so bili že izpeljani zapuščinski postopki pred slovenskimi sodišči. Po navedbah dedičev naj bi se zapustnica preselila v ZDA, kjer je tudi umrla.
Sodišču niso znani podatki o dedičih zapustnice, ni znano, ali je imela potomce, ki bi bili dediči prvega dednega reda, zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 12. 2018

AAA Zlata odličnost