Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

I D 9/2018 Os-1024/19, Stran 94
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Nadji Podobnik Oblak, v zapuščinski zadevi po pok. Inku Gerlanc, sin Bogomila Gerlanca, rojen 27. 6. 1929, umrl 8. 12. 2017, nazadnje stanujoč Gmajna 7, Notranje Gorice, državljan Slovenije, sklenilo, da se dediču Marjanu Starcu na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Soršak Janija, Poljanski nasip 8, Ljubljana, ker je navedeni dedič neznanega prebivališča v tujini in nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji in se mu vročitev v tujino ni mogla opraviti.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2019

AAA Zlata odličnost