Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

I 744/2018 Os-1081/19, Stran 94
V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 20, Kranj, zoper dolžnika Blaža Grilc, Virmaše 241, Škofja Loka, ki ga zastopa zak. zast. Sajovic Jelka – odvetnica, Jezerska cesta 41, Kranj, zaradi izterjave 6.634,57 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Blažu Grilc, Virmaše 241, Škofja Loka, postavilo začasno zastopnico Jelko Sajovic, odvetnica v Kranju, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 1. 2019

AAA Zlata odličnost