Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

Št. 128/2019 Ob-1147/19, Stran 82
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) in 37. ter 38. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo, je Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (v nadaljevanju: svet Centra) dne 21. 1. 2019 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/direktorice
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja centra za mandatno obdobje.
2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja 5 let.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov Svet Centra, CUDV Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna, najkasneje v 20 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-Prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 

AAA Zlata odličnost