Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3794. Tehnični popravki Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, stran 10991.

  
Občinski svet Občine Vrhnika je na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) na 8. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel
T E H N I Č N E   P O P R A V K E 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika 
1. člen
S temi tehničnimi popravki se popravi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 27/14, 50/14 – teh. popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. popr., 53/15, 75/15 – teh. popr., 9/17, 9/17 – teh. popr., 79/17 – teh. popr.,12/18 – teh. popr., 60/19).
2. člen 
Popravita se prva in druga alineja prvega odstavka 36. člena odloka tako, da se glasita:
»– otroško in drugo javno igrišče: površina do 1000 m2;
– športno igrišče: brez grajenih tribun, tlorisna površina do 1000 m2;«.
3. člen 
Popravi se številčenje odstavkov 55. člena odloka tako, da deveti in deseti odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
4. člen 
Popravi se številčenje odstavkov 59. člena odloka tako, da šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
5. člen 
Naslov 61. člena odloka se popravi tako da se glasi: »(zbiranje in odstranjevanje odpadkov)«.
6. člen 
V drugi alineji šestega odstavka 70. člena se črta enota »DG_515 (ZS)«, dodata pa se enoti »DG_516 (SK)« in »DG_2063 (CD)«.
7. člen 
V 52. členu Končnih določb Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 60/19) se črta »(Uradni list RS, št. 27/14)«.
8. člen 
Tehnični popravki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati dan po objavi. Objavijo se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.
Št. 3500-3/2019(5-08)
Vrhnika, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Vrhnika 
Daniel Cukjati 

AAA Zlata odličnost