Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3510. Popravek Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 10305.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list RS, objavlja
P O P R A V E K 
Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
V Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76/19, z dne 13. 12. 2019, se 7. člen pravilno glasi:
»7. člen 
V 94. členu se v drugem odstavku 20. točka spremeni tako, da se glasi:
»20. za projekte, kot so kvalificirani v skladu z odsekom 3.2.8. II. poglavja tega akta, se stroški raziskav in inovacij v letu t ugotovijo na podlagi realiziranih stroškov in odhodkov iz poslovnih knjig elektrooperaterja tistega leta, za katero se ugotavlja odstopanje od regulativnega okvira, razen za projekte iz četrtega odstavka 68. člena tega akta. Priznani stroški raziskav in inovacij za posamezni projekt iz četrtega odstavka 68. člena tega akta se začnejo priznavati v letu, ko je projekt kvalificiran in se ti stroški ugotovijo na podlagi realiziranih stroškov in odhodkov iz poslovnih knjig elektrooperaterja iz obdobja 2016–2021. Priznani stroški raziskav in inovacij iz 67. člena tega akta se za kvalificirane projekte priznajo največ do višine, ki se izračuna na naslednji način:
in
kjer oznake pomenijo:
RIt
stroški raziskav in inovacij;
Vpt
priznani viri za pokrivanje upravičenih stroškov predhodnega leta;
BPSRI
drugi prihodki iz naslova brezplačno prevzetih sredstev za projekte iz 67. člena tega akta, vključno s temi prihodki iz RO 2016–2018;
t
leto, za katero se ugotavlja odstopanje od regulativnega okvira;
pt
predhodno leto;
i
1 do N
N
število projektov od 1 do i;
Tro
trajanje regulativnega obdobja, izraženo s številom let;
n
1 do Tro
pri čemer se v letu t tekočega regulativnega obdobja stroški raziskav in inovacij priznajo do višine zamejitve, določene z enačbama iz te točke, hkrati pa neizkoriščeni stroški raziskav in inovacij predhodnih let tekočega regulativnega obdobja povečujejo zamejeno višino stroškov raziskav in inovacij leta t. Če pa se projekt zaključi v letu t tekočega regulativnega obdobja in stroški raziskav in inovacij presegajo zamejeno višino stroškov inovacij in raziskav tega leta, se nepriznani stroški leta t pokrivajo v naslednjem letu tekočega regulativnega obdobja do zamejitve.«.«

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti