Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3294. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice, stran 8895.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljam
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 70/17)
Točka b) 7. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 70/17) se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za nezazidana stavbna zemljišča se uporablja točkovanje iz točke a) tega člena, pri čemer se na skupno vsoto točk obstoječe komunalne opreme na območju I. in II. upošteva korekcijski faktor 0,5.«
Št. 422-00006/2017-11
Moravske Toplice, dne 4. decembra 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač