Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2808. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki, stran 7590.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05, 102/07, 109/09, 38/10, 60/17) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) izdajam
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 51/13, 10/19) se v 127. členu, v točki 7. Izjeme, v tretjem odstavku, v prvi vrstici, za besedo »območjih«, dodajo besede »za katere razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni«.
Št. 3500-1/2018-16
Kostanjevica na Krki, dne 7. oktobra 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič