Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2065. Popravek Sklepa o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici, stran 5552.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) dajem
P O P R A V E K 
Sklepa o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 
V Sklepu o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št 43/19), se v zadnjem odstavku, v označbi dokumenta s številko »35004-2/2018-10« spremeni tako, da se pravilno glasi: »35005-1/2018-26«.
Popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01101-12/2019-13
Šempeter pri Gorici, dne 1. julija 2019
Župan 
Občine Šempeter pri Gorici 
mag. Milan Turk