Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2064. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica, stran 5551.

  
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 5. redni seji dne 27. 6. 2019 sprejel tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 24/19)
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica 
1. člen 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 29/19) se v:
69. členu v tabeli v vrstici »Zelene ureditve na GE, ograje in žive meje« se:
– visoka do 3,0 m, spremeni v visoka do 5,0 m in
v 55. členu v triindvajsetem odstavku doda pitnik.
2. člen 
V 88. členu v tabeli v vrstici OR10 v stolpcu posebna merila in pogoji se:
– doda stavek Dovoljena je postavitev opazovalnega/razglednega stolpa.
3. člen 
Tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2019
Škofljica, dne 27. junija 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan