Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

142. Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 256.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) dajemo
P O P R A V E K 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18) se:
– v 2. členu v tabeli, ki nadomešča tabelo iz dvanajstega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 in 46/17; v nadaljnjem besedilu: Aneks), pri delovnem mestu Vodja II pod zaporedno številko 4, šifra delovnega mesta E047955, številka »55« pravilno glasi »45«;
– v 4. členu v tabeli, ki nadomešča tabelo iz prvega odstavka 5. člena Aneksa, pri delovnem mestu Kadrovik VII/2 pod zaporedno številko 32, šifra delovnega mesta J017037, delovno mesto »KADROVIK VII/2« pravilno glasi »KADROVIK VII/2 (II)« in pri delovnem mestu Strokovni sodelavec VII/2 (II) pod zaporedno številko 50, šifra delovnega mesta J017136, delovno mesto »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)« pravilno glasi »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)«, v tabeli, ki nadomešča tabelo iz drugega odstavka 5. člena Aneksa, pa se pri delovnem mestu Vodja VI pod zaporedno številko 12, šifra delovnega mesta J015975, številka »31« pravilno glasi »32«, pri delovnem mestu Vodja VI pod zaporedno številko 13, šifra delovnega mesta J016976, številka »31« pravilno glasi »32« in pri delovnem mestu Vodja VII pod zaporedno številko 14, šifra delovnega mesta J015980, številka »30« pravilno glasi »31«;
– v petem odstavku 13. člena besedilo »Javni uslužbenci, ki se premestijo na nova delovna mesta Farmacevt začetnik, šifra E027008, Farmacevt I s specialnimi znanji, šifra E027009, Farmacevt II s specialnimi znanji, šifra E027010, Farmacevt specialist II s specialnimi znanji, šifra E028006 pridobijo plačni razred iz tabele iz 2. člena tega aneksa v istih rokih, kot so določeni za delovno mesto Farmacevt III, šifra E027005.« pravilno glasi »Javni uslužbenci, ki se premestijo na nova delovna mesta Farmacevt začetnik, šifra E027008, Farmacevt I s specialnimi znanji, šifra E027009, Farmacevt II s specialnimi znanji, šifra E027010 pridobijo plačni razred iz tabele iz 2. člena tega aneksa v istih rokih, kot so določeni za delovno mesto Farmacevt III, šifra E027005. Javni uslužbenci, ki se premestijo na novo delovno mesto Farmacevt specialist II s specialnimi znanji, šifra E028006 pridobijo plačni razred iz tabele iz 2. člena tega aneksa v istih rokih, kot so določeni za delovno mesto Farmacevt specialist I, šifra E028004.«.
Št. 007-57/2018
Ljubljana, dne 9. januarja 2019
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
minister 
za javno upravo 
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister za finance
 
SINDIKAT DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencinger l.r.
Samo Fakin l.r.
minister 
za zdravje 
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA 
SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić
NI PODPISAL 
SINCE 07 SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
Perica Radonjič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti