Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

17. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK (MMFEULAK), stran 199.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK (MMFEULAK) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK (MMFEULAK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2019.
Št. 003-02-3/2019-7
Ljubljana, dne 14. marca 2019
 
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O USTANOVITVI MEDNARODNE FUNDACIJE EU-LAK (MMFEULAK) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK, sklenjen v Santo Domingu 25. oktobra 2016.
2. člen 
Besedilo sporazuma v slovenskem jeziku je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 288 z dne 22. 10. 2016, str. 3 (št. L 288 z dne 22. 10. 2016, str. 3).1
1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Ministrstvu za zunanje zadeve.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/19-4/10
Ljubljana, dne 6. marca 2019
EPA 404-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik