Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

16. Zakon o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (MPSEUNZ), stran 198.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (MPSEUNZ) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (MPSEUNZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2019.
Št. 003-02-3/2019-6
Ljubljana, dne 14. marca 2019
 
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI PARTNERSKEGA SPORAZUMA O ODNOSIH IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER NOVO ZELANDIJO NA DRUGI STRANI (MPSEUNZ) 
1. člen
Ratificira se Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani, sklenjen v Bruslju 5. oktobra 2016.
2. člen 
Besedilo sporazuma v slovenskem jeziku je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 321 z dne 29. 11. 2016, str. 3 (št. L 321 z dne 29. 11. 2016, str. 3).1
1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Ministrstvu za zunanje zadeve.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/19-3/10
Ljubljana, dne 6. marca 2019
EPA 403-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik