Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

15. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU), stran 197.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2019.
Št. 003-02-3/2019-5
Ljubljana, dne 14. marca 2019
 
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER AVSTRALIJO NA DRUGI STRANI (MOSEUAU) 
1. člen
Ratificira se Okvirni sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani, sklenjen v Manili 7. avgusta 2017.
2. člen 
Besedilo sporazuma v slovenskem jeziku je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 237 z dne 15. 9. 2017, str. 7 (št. L 237 z dne 15. 9. 2017, str. 7).1
1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Ministrstvu za zunanje zadeve.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/19-2/10
Ljubljana, dne 6. marca 2019
EPA 402-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik