Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

11. Zakon o ratifikaciji Spremembe 124. člena Rimskega statuta (MSRS124), stran 51.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Spremembe 124. člena Rimskega statuta (MSRS124) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Spremembe 124. člena Rimskega statuta (MSRS124), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 2019.
Št. 003-02-1/2019-6
Ljubljana, dne 8. februarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPREMEMBE 124. ČLENA RIMSKEGA STATUTA (MSRS124) 
1. člen
Ratificira se Sprememba 124. člena Rimskega statuta, sprejeta v Haagu dne 26. novembra 2015.
2. člen 
Besedilo spremembe se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:1
1 Besedilo spremembe v francoskem, ruskem, španskem, kitajskem in arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
Amendment to Article 124 of the Rome Statute 
Article 124 of the Rome Statute is deleted.
 
Sprememba 124. člena Rimskega statuta 
124. člen Rimskega statuta se črta.
3. člen 
Za izvajanje spremembe skrbi ministrstvo, pristojno za pravosodje.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/18-14/10
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 335-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost