Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani (MSNPEUCH), stran 45.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani (MSNPEUCH) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani (MSNPEUCH), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 2019.
Št. 003-02-1/2019-8
Ljubljana, dne 8. februarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V EVROPSKIH SATELITSKIH NAVIGACIJSKIH PROGRAMIH MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER ŠVICARSKO KONFEDERACIJO NA DRUGI STRANI (MSNPEUCH) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v evropskih satelitskih navigacijskih programih med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, sklenjen v Bruslju 18. decembra 2013.
2. člen 
Besedilo sporazuma v slovenskem jeziku je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 15 z dne 20. 1. 2014, str. 3 (št. L 15 z dne 20. 1. 2014, str. 3).1
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/19-1/10
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 365-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 
1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Ministrstvu za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost