Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019

Kazalo

3818. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje, stran 11044.

  
Na podlagi 43., 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 61/10, 62/10 – ZUPJS, 40/11, 40/11 – ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09, 6/12) in 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 2. dopisni seji dne 23. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje 
1. člen 
Občina Dobje bo od 1. 1. 2020 dalje zagotavljala izvajanje programa pomoč družini na domu, v okviru izvajalca Doma starejših Šentjur, in sicer:
– v obsegu 26,25 efektivnih ur mesečno.
2. člen 
Občinski svet Občine Dobje daje soglasje k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu,
– ob delovnikih (od ponedeljka do petka) v višini 20,28 EUR na efektivno uro,
– za storitve opravljene v nedeljo ter na dan državnega praznika in dela prostega dne, v višini 20,44 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Za uporabnike storitve socialne oskrbe na domu znaša cena za efektivno uro socialne oskrbe, ob delovnikih 7,00 EUR.
Razliko do ekonomske cene v višini 13,28 EUR/ef. uro subvencionira Občina Dobje.
4. člen 
Cena efektivne ure socialne oskrbe na domu, opravljene v nedeljo ter na dan državnega praznika in dela prostega dne, za uporabnike znaša 9,00 EUR. Razliko do ekonomske cene v višini 11,44 EUR na efektivno uro subvencionira Občina Dobje.
5. člen 
Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje št.: 122-0007/2019 z dne 11. 7. 2019.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020.
Št. 122-0010/2019
Dobje, dne 23. decembra 2019
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost