Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019

Kazalo

3801. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, stran 11020.

  
Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
a) kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
in
b) kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
D O D A T E K   š t.   3 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije 
1. člen 
TARIFNA PRILOGA 
Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Dodatka št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 84/18), tako da glasita:
1.Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I.
549,84
3,16
II.
609,00
3,50
III.
669,90
3,85
IV.
767,34
4,41
V.
836,94
4,81
VI.
976,14
5,61
VII.
1.141,44
6,56
VIII.
1.306,74
7,51
IX.
1.539,90
8,85
2. Najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2020 znaša 1.050 € in velja do določitve novega zneska.
2. člen 
(1) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge po Dodatku št. 2.
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinske materiale in livarne Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
3. člen 
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. decembra 2019
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov in nekovin 
predsednik Upravnega odbora 
Marko Drobnič 
Združenje delodajalcev Slovenije 
predsednik Sekcije za kovine 
Jurij Marjanovič 
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) 
predsednica 
Lidija Jerkič 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 12. 2019 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006-56 o tem, da je Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 8/12.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina