Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3784. Sklep o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa javnega dobra, stran 10970.

  
Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 18. decembra 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa javnega dobra 
I. 
Ukine se javno dobro:
– parc. št. 1703/4, 1703/5 in 1703/6, vse k. o. 979 – Ponikva,
– parc. št. 2032/1 k. o. 1003 – Zabukovica,
– parc. št. 2117/2 k. o. 1003 – Zabukovica in
– parc. št. 2160/2 k. o. 994 – Zalog.
II. 
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1703/4, 1703/5 in 1703/6, vse k. o. 979 – Ponikva in parc. št. 2032/1 k. o. 1003 – Zabukovica izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, pri parc. št. 2117/2 k. o. 1003 – Zabukovica in parc. št. 2160/2 k. o. 994 – Zalog pa se vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III. 
Zemljiščem parc. št. 1070/3, 1071/5, 1079/2, 1099, 1100/5, 1108/2, 1111/4 in 1111/6, vse k.o. 979 – Ponikva, parc. št. 504/11, 504/18, 504/19 in 504/24, vse k.o. 997 – Gotovlje, parc. št. 297/4, 297/6, 302/5, 303/5, 303/10, 323/11, 323/13, 357/5, 360/8, 360/12, 362/2, 365/4, 365/7, 366/4, 367/5, 368/5, 369/4, 369/8, 373/2, 373/6, 1965/10, 2001/14, 2001/17, 2308, 2309, 2310, vse k.o. 996 – Žalec in parc. št. 1455/312, 1455/313, 1455/314, 1455/343, 1455/348, 1455/353, 1455/35 in 1506/46, vse k.o. 1000 – Levec se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna pot.
IV. 
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1070/3, 1071/5, 1079/2, 1099, 1100/5, 1108/2, 1111/4 in 1111/6, vse k.o. 979 – Ponikva, parc. št. 504/11, 504/18, 504/19 in 504/24, vse k.o. 997 – Gotovlje, parc. št. 297/4, 297/6, 302/5, 303/5, 303/10, 323/11, 323/13, 357/5, 360/8, 360/12, 362/2, 365/4, 365/7, 366/4, 367/5, 368/5, 369/4, 369/8, 373/2, 373/6, 1965/10, 2001/14, 2001/17, 2308, 2309, 2310, vse k.o. 996 – Žalec in parc. št. 1455/312, 1455/313, 1455/314, 1455/343, 1455/348, 1455/353, 1455/35 in 1506/46, vse k.o. 1000 – Levec zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna pot.
V. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0045/2019
Žalec, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost